ΚΙΟΣΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΚΙΟΣΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ Έγγραφα:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Δραστηριότητα:ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
Α.Φ.Μ.:094181955
Γ.Ε.ΜΗ.:57462804000
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Θεσσαλονίκης
Δήμος:Δέλτα
Διεύθυνση:ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τηλέφωνο:2333023500